2 job openings (as of April 2021)

Location: NL

INLEIDING

[OS]INTELINK biedt organisaties mogelijkheden tot onmiddellijke, proportionele en subsidiaire inzet van beveiligingsmiddelen. Tot deze organisaties behoren bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen èn nationale en internationale publieke diensten.

De aanleiding tot deze inzet zijn actuele en directe fysieke bedreigingen, geuit via online open bronnen (vaak sociale media), jegens relaties, medewerkers en/of infrastructuren van onze opdrachtgevers.

Het dienstverband dat [OS]INTELINK met haar ANALYSTEN overeenkomt, vertegenwoordigt de volgende werkzaamheden:

 • [OS]INTELINK-ANALYST monitort en analyseert voortdurend (24/7) online berichtgeving, ten behoeve van [CASEMANAGERS] èn specifieke, door de [OPDRACHTGEVER] aanvullend aangedragen onderdelen (organisatie, personen, evenementen, projecten, leveranciers);
 • [OS]INTELINK-ANALYST monitort en analyseert voortdurend relevante online berichtgeving op diverse mainstream sociale media (inclusief beeld- en videocontent) èn community specifieke online sociale platformen;
 • [OS]INTELINK-ANALYST rapporteert analyses van trends en ontwikkelingen (ook afgezet tegen voorgaande maanden) ten behoeve van de duiding ervan door de [CASEMANAGER]. De analyse omvat tevens een overzicht van:
  • Timeline;
  • Volume;
  • Sentiment,
  • Toegang tot de berichtgeving;
  • Trends;
  • Incidenten.
 • [OS]INTELINK-ANALYST rapporteert en analyseert structurele en wederkerende bedreigende berichtgeving geuit via de diverse sociale media. Negatief is van invloed op de reputatie (imago) van de betreffende organisatie, terwijl bedreigende berichtgeving een al dan niet acuut fysiek (mensen, gebouwen, middelen) gevaar impliceert. De monitoring en trendanalyse concentreren zich met name op laatstgenoemde vorm van bedreiging, i.e. fysiek (mensen, gebouwen, middelen) en de aard en oorsprong van de bedreiging (w.o. doch niet beperkt tot: criminaliteit, georganiseerde misdaad, radicalisme, terrorisme, drugsgebruik en –handel);
 • Incidenten die een fysieke bedreiging (gebouwen, studenten, medewerkers, etc.) vormen voor [OPDRACHTGEVERS], worden onmiddellijk geduid en gemeld aan de [CASEMANAGER];
 • Indien er geplande activiteiten zijn, dan monitort, analyseert en rapporteert [OS]INTELINK-ANALYST dat op het moment dat incidenten zich voordoen: Dreigingsanalyses Evenementen (PreVENTtm).
 • Voor [OPDRACHTGEVERS] wordt door [OS]INTELINK-ANALYST een beveiligde online omgeving onderhouden alwaar de casusvoortgang en -rapportages worden aangeboden.

FUNCTIE-EISEN

De eisen die wij èn onze opdrachtgevers aan analisten stellen, laten zich samenvatten als:

 • Zeer brede algemene ontwikkeling;
 • Zeer grote maatschappelijke betrokkenheid;
 • Zeer goede (schriftelijke) beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Ervaring, of affiniteit met het private of publieke veiligheidsdomein;
 • Bekwaam in het werken met de meest voorkomende toepassingen (softwarepakketten: tekstverwerking, presentatie, database- en datamining);
 • Bekwaam in het werken met sociale mediaplatformen (algemeen en community-specifiek);
 • Bekwaam in het opstellen van rapportages (risicoanalyses, contextuele duidingen);
 • Bekwaam in het werken onder strikte deadlines;
 • Bereid tot voortdurend innoveren op processen en producten;
 • Bereid tot het ontwikkelen van vaardigheden die niet of onvoldoende overeenkomen met de hierboven opgesomde vaardigheden.

CONTRACTVORM

Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd –of– Min-Max-contract –of– Freelance –of– ZZP

REAGEREN

Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief via het emailadres: CAREER-NL [OS]INTELINK

Omschrijf in uw motivatiebrief uw werkervaring en relevante opleidingen.  

Beschrijf in hoeverre deze aansluiten bij de werkzaamheden van ANALYST en in hoeverre deze bijdragen aan de doelstellingen van [OS]INTELINK en haar opdrachtgevers. 

Onderdeel van onze selectieprocedure zijn:

– Pre-Employment Security Screening 

– Security Assessment Entry Training 


STRICTLY NO AGENCIES

[OS]INTELINK does not accept speculative curricula vitae from recruitment agencies and will not be bound by terms and conditions we have not signed over CV ownership (see below).

-Staffing and Recruiting Agencies-
To all Staffing and Recruiting Agencies: Our website is only intended for individuals and preferred suppliers of [OS]INTELINK. Staffing and recruiting agencies and individuals being represented by an agency that is not a preferred supplier are not authorized to use this site or to submit profiles, applications or curricula vitae, or to forward curricula vitae directly to employees or any other company location, and any such submissions will be considered unsolicited.

[OS]INTELINK does not accept unsolicited curricula vitae or applications from agencies other than preferred suppliers. [OS]INTELINK is not responsible for any fees related to unsolicited curricula vitae or applications and explicitly reserve its right to contact candidates present ed in such unsolicited curricula vitae or application.

Staffing and Recruiting Agencies that are not a preferred supplier but do wish to respond to a vacancy, should contact support-hrm@osintelink.nl for further enquiries.